MRO Inkoop

Ons hoofddoel is het bieden van een totaaloplossing. Een oplossing die onze klanten alle zorg uit handen neemt, zodat zij zich op hun core business kunnen concentreren. Dit leidt daarnaast tot aanzienlijke, doorlopende integrale kostenbesparingen door het reduceren van het leveranciersbestand en het optimaliseren van de supply chain en de logistiek.

Onze maatwerkoplossingen bieden iedere klant meerwaarde. De zogeheten bouwstenenmethode die onze experts gebruiken bij het ontwikkelen van deze oplossingen, richt zich op het verbeteren van de volgende drie pijlers, te weten inkoop, logistiek en processen.

Ons professionele team voor projectmanagement maakt gebruik van specifieke bedrijftools op maat. Hiermee kan het team de huidige situatie van de klant in kaart brengen, belangrijke verbeterpunten vaststellen, het potentieel van de verbeteringen berekenen, oplossing ontwerpen en het implementatieplan uitwerken.

Uitgaven voor het MRO-portfolio worden doorgaans beschouwd als niet-strategische uitgaven. Daardoor wordt er vaak gefragmenteerd ingekocht bij honderden verschillende en relatief kleine leveranciers. Over het algemeen leidt dit niet alleen tot weinig inkoopvoordeel, maar ook voor een hoge werkdruk door het vele aantal transacties.

Op het gebied van logistiek zien wij doorgaans een verbeterpotentieel door de voorraadniveaus te verlagen en het risico te verminderen dat producten verouderen. Wij willen voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. Dit doen we door de beschikbaarheid te verbeteren en daarmee de productie-uptime te verhogen.

Zoals gezegd is ons voornaamste doel het aanbieden van een totaaloplossing. Een oplossing die onze klanten alle zorg uit handen neemt, zodat zij zich op de belangrijkste zaken binnen de organisatie kunnen richten. TFS draagt zorg voor de realisatie van aanzienlijke en doorlopende integrale kostenbesparingen en de optimalisatie van uiteenlopende bedrijfsprocessen.

TFS is dankzij zijn internationale netwerk van leveranciers in staat om adequaat op uiteenlopende aanvragen te reageren.

© Total Flex Solutions